زیتون چی

بایگانی‌های استانداردهای زیتون - صفحه 5 از 5 - زیتون چی

استاندارد زیتون

استاندارد روغن زیتون

⊕ عنوان مقاله : روغن زیتون  – ویژگی ها و روش های آزمون ⊕ شماره استاندارد : ۱۴۴۶ ⊕ تجدید نظر : سوم ⊕ سال نگارش : ۱۳۹۰ ⊕ تعداد صفحات : ۲۲ ⊕ فرمت : PDF

استاندارد زیتون

استاندارد زیتون شور

⊕ عنوان مقاله : زیتون شور – ویژگی ها و روش های آزمون ⊕ شماره استاندارد : ۹۸۷ ⊕ تجدید نظر : پنجم ⊕ سال نگارش : ۱۳۹۴ ⊕ تعداد صفحات : ۲۶ ⊕ فرمت : PDF