زیتون چی
زیتون چی

خلاصه ایی از مقاله نگهداری میوه ها پس از برداشت و قبل از روغنکشی:
بهتر است كه استحصال روغن از ميوه های زیتون بلافاصله پس از برداشت و یا حداكثر تا یک هفته پس از آن انجام شود، ولی گاهی به دليل توليد زیاد ميوه و محدودیت ظرفيت كارخانه های روغنكشی نياز به نگهداری آنها براي مدت چند هفته است. ميوه های زیتون برداشت شده قبل از فرآوری در سبدهای پلاستيکی یا دیگر پوشش ها قرار داده میشوند و تحت شرایط انبار معمولی یا سردخانه نگهداری می شوند. اگر شرایط نگهداری مناسب نباشد ، موجب ایجاد تغييرات آنزیمی و فعاليت ميکروارگانيسم ها بر روي ميوه میشود . رشد و فعاليت ميکروارگانيسم ها در ميوه هایی كه براي مدت طولانی انبار میشوند، به ویژه در ميوه هایی كه آلوده به لارو مگس زیتون هستند موجب میشود كه روغن استخراج شده از این گونه ميوه ها دارای اسيدیته؛ بالا باشد، بنابراین پایداری و ماندگاري كم و طعم كهنگی و كپکزده داشته باشد.
برداشت ميوه ها در زمان مناسب به همراه شرایط نگهداری بهينه در مرحله پس از برداشت براي به حداقل رساندن كاهش كيفيت ميوه و روغن زیتون ضروری است. پژوهش ها نشان داده است كه انبارداری طولانی مدت ميوه ها در دمای محيط قبل از استخراج و كاهش تركيبات فنلی و پایداری  روغن موجب كاهش كيفيت روغن میشود كه این امر ناشی از افزایش اسیدیته، اكسيداتيو است. در حالی كه نگهدارd ميوهها در دماي پایين از تغييرات سریع در كاهش روغن استخراج شده جلوگيری میكند.
بر همين اساس، نگهداری ميوه ها در دماي ۵ تا ۸ درجه سانتيگراد و رطوبت نسبی ۹۵ درصد تا ۴۵ روز را براي حفظ كيفيت مناسب ميوه ها توصيه شده است.

در مناطقی كه دماd محيط طی فصل برداشت ۱۵ درجه سانتيگراد است در صورت نبودن سردخانه مناسب براي نگهداری ميوه ها، میتوان با برداشت در زمان مناسب – خنک و انبار ميوه ها در دمای اتاق از كاهش زیاد كيفيت روغن جلوگيری كرد. نتایج پژوهشی در استان گيلان نشان داد كه بهترین زمان برداشت ارقام زرد، روغنی محلی، آربیکن براي نگهداری طولانی مدت (تا دو هفته) در دماي اتاق در شاخص بلوغ چهار است كه نمونه های ميوه و روغن در این شاخص برداشت و شرایط نگهداری (دماي اتاق) از لحاظ خصوصيات كيفی در وضییعيت مناسبی بودند. در مناطقی كه تغييرات دمایی و رطوبتی بالا در زمان برداشت و انبارداری ميوه ها دارند نگهداری در دماي ۵ تا ۸ درجه سانتيگراد و رطوبت نسبی ۹۵ درصد براي حفظ كيفيت مناسب ميوه ها توصيه میشود.

 

مشخصات:

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
موسسه تحقیقات علوم باغبانی
پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری

نام نشریه: انبارداری میوه های زیتون، روغنکشی و عوامل موثر بر کیفیت روغن استخراجی
نویسنده: ابوذر هاشم پور
ویراستار علمی و ادبی: رحمت الله غلامی، مجیدگل محمدی و زهرا یوسفی
طراحی و صفحه آرایی: ابوذر هاشم پور
ناشر: کمیته انتشارات پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری
شمارگان: الکترونیکی
سال انتشار: ۱۳۹۷
نشانی: رامسر، خیابان استاد مطهری، پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری

دانلود مقاله با لینک مستقیم

 

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code