زیتون چی
تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی 11,000 تومان

  فروش زیتون کنسروی

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 12,000 تومان

  زیتون شور طارم زنجان

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  زیتون کنسروی

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 11,000 تومان

  ۲۰ تن زیتون کنسروی طارم

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 13,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 14,000 تومان

  زیتون درجه ۱ طارم

  9 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 15,000 تومان

  فروش کلی زیتون

  10 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 13,000 تومان

  زیتون درجه یک طارم فله

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 10,000 تومان

  ۴۰ کیلو زیتون شکسته

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 10,500 تومان

  پخش زیتون کنسروی

  12 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 7,500 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 9,000 تومان

  ۴۰۰ کیلو زیتون شکسته

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 11,500 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 13,000 تومان

  زیتون کنسروی درهم طارم

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 12,000 تومان

  زیتون کنسروی

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 10,000 تومان

  زیتون شکسته ماری

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 12,000 تومان

  زیتون کنسروی طارم

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 17,000 تومان

  زیتون کنسروی شیراز

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 12,000 تومان

  زیتون کنسروی درهم طارم

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 14,700 تومان

  زیتون کنسروی طارم

  1 سال قبل