زیتون چی
تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی 10,000 تومان

  ۴۰ کیلو زیتون شکسته

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 7,500 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  زیتون طارم

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  زیتون شکسته و کنسروی

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 9,000 تومان

  ۴۰۰ کیلو زیتون شکسته

  6 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 12,000 تومان

  زیتون شکسته

  6 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 12,000 تومان

  زیتون شکسته

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 12,000 تومان

  زیتون شکسته

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 12,000 تومان

  زیتون شکسته

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 9,900 تومان

  زیتون شکسته متوسط

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 13,500 تومان

  زیتون شکسته درشت

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 8,800 تومان

  زیتون شکسته

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 9,900 تومان

  زیتون شکسته

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 11,000 تومان

  زیتون شکسته

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 11,000 تومان

  زیتون شکسته

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 12,000 تومان

  زیتون شکسته درشت

  9 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 15,000 تومان

  زیتون بی هسته درشت

  9 ماه قبل