زیتون چی
آموزش زیتون

دانلود کتاب تعمیر و مونتاژ تجهیزات کشاورزی

دانلود کتاب تعمیر و مونتاژ تجهیزات کشاورزی   پودمان ١ تعمیرات مکانیکی تجهیزات کشاورزی واحد یادگیری ١: تعمیرات مکانیکی تجهیزات ثابت کشاورزی ارزشیابی نهایی شایستگی تعمیرات مکانیکی تجهیزات ثابت کشاورزی   پودمان ٢: تعمیرات برقی ماشین های ثابت کشاورزی واحد یادگیری ٢: نصب و راه اندازی موتورهای الکتریکی ارزشیابی نهایی شایستگی نصب و راه اندازی […]