زیتون چی
زیتون کنسروی

روش خانگی شیرین کردن زیتون با سود

اول اینکه منظور از شیرین کردن، مزه شیرین مثل شکر نیست بلکه گرفتن تلخی زیتون و خنثی کردن آن و قابل خوردن شدن را شیرین کردن می گویند. ▪ میوه‌های زیتون از نظر وضعیت رسیدن به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند: ۱) زیتون‌های سبزرنگ و تیره؛ ۲) زیتون‌های زردرنگ یا سبز مایل به زرد ۳) زیتون‌های زردرنگ با نقاط مایل […]