برطرف کردن فشردگی خاک

پس از برداشت محصول در تابستان که هوا گرم تر و خاک، خشک تر است، اقدام به استفاده از زیرشکن شود. پس از ماخار، در رطوبت مناسب، اقدام به کشت و کار نمود.
متاسفانه در اغلب خاکها، تراکم خاک با این روش پس از مدت کوتاهی، برمیگردد.


ما را در اینستاگرام دنبال کنید:    

zeytoonchi


راهکار های جلوگیری از فشردگی خاک:

۱. بهترین تصمیم برای جلوگیری از فشردگی خاک، کار نکردن در خاک با رطوبت خیلی زیاد است.
۲. کاهش تردد (و درصورت امکان کشت بصورت بیخاکورزی و یا کم خاکورزی)
۳. استفاده از تراکتور و ماشین های کشاورزی سبک‌تر.
۴. استفاده از کودهای آلی
۵. باقی گذاشتن بقایای گیاهی بر سطح خاک.
۶. تمرکز فشردگی خاک در نواحی خاصی از مزرعه. ( با کنترل ترافیک زراعی در مسیرهای مشخص و ثابت)
⁦⁩۷. کشت کلزا تا با ریشه های عمیق خود، تراکم خاک را کاهش دهد.
۸. استفاده از کرم های خاکی .

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code