دانلود دستورالعمل کیفی درجه بندی روغن زیتون

روش تست روغن زیتون
روش تست روغن زیتون

ارزیابی کیفیت روغن زیتون از دیدگاه تجاری و تغذیه ای بسیار اهمیت دارد . طبق استانداردهای موجود، روغن زیتون به درجه های مختلف کیفی تقسیم میشود. هدف اصلی این طبقه بندی ها، کنترل ویژگی ها و ترکیب روغن زیتون به منظور حمایت از مصرف کنندگان است. ویژگیهای تغذیه ای انواع روغن زیتون با هم متفاوت هستند به طوری که بیشترین خاصیت تغذیه ای مربوط به روغن زیتون فرابکر، مرغو ترین نوع روغن زیتون، است. از طرف دیگر شرایط اقلیمی منطقه کاشت بر ترکیبات روغن زیتون و در نتیجه کیفیت روغن تولید شده موثر هستند.
از آنجاییکه زیتون در استانهای مختلف ایران کشت میشود، ساختار شیمیایی و در نتیجه پایداری اکسایشی و خواص کیفی متفاوتی دارد و آگاهی از این تفاوت ها برای سیاست گذاران، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ضروری است. انواع روغن زیتون بر اساس ویژگیهای شیمیایی و حسی آن شناخته میشوند و ارزیابی این ویژگیها به آزمایشگاه تخصصی و افراد متخصص نیاز دارد. روش ارزیابی ویژگیهای حسی روغن زیتون، یکی از راههای شناسایی کیفیت انواع روغن زیتون بکر، یکی از روشهای مورد قبول شورای بین المللی روغن زیتون است (بی نام، 1991 )
مطالعه این دستورالعمل به افزایش آگاهی تولیدکنندگان کارگاهی و صنعتی، سیاستگذاران و مصرف کنندگان برای شناخت انواع روغن زیتون و انتخاب روغن با کیفیت بالاتر کمک میکند.

استاندارد زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code