زیتون چی
زیتون چی

فروشگاه تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نماید.

١ – فروشگاه متعهد می گردد از اطلاعات شخصی و فردی خریدار، در حد اختیار و توان مراقبت کند.

٢ – فروشگاه موظف است اطلاعات دقیق و کامل محصول را در اختیار خریدار قرار دهد.

٣ – فروشگاه موظف است محصول سالم و بی نقص را مطابق با آنچه معرفی شده طبق شرایط برای خریدار ارسال کند. در صورت ارسال محصول با استفاده از شبکه پستی کشور، فروشگاه مسئولیتی در قبال آسیب دیدن محصول به دلیل جا به جایی نادرست توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ندارد.

٤ – فروشگاه موظف است پس از دریافت فرم و تائید سفارش در کوتاه ترین زمان ممکن محصول خریداری شده را آماده و در بسته بندی مناسب به دست خریدار برساند.

۵ – فروشگاه می تواند بنا به تشخیص و به هر دلیل سفارش را لغو کند و از ارسال سفارش خودداری کند. بدیهی است در صورت نیاز، هماهنگی های بعدی می بایست توسط فروشگاه و خریدار انجام پذیرد و در صورتیکه مبلغی پرداخت شده باشد مبلغ را به خریدار برگرداند.

۶ – خریدار موظف است اطلاعات دقیق و کامل خود را برای دریافت سفارش در اختیار فروشگاه قرار دهد.

۷ – خریدار موظف است قبل از ارسال فرم سفارش و خرید هر محصولی اطلاعات لازم در مورد محصول را از طریق سایت فروشگاه کسب کند و سپس سفارش خود را ارسال کند.

۸ – خریدار پس از تائید سفارش خرید از طرف فروشگاه و در وضعیت “ارسال شد” نمی تواند درخواست انصراف سفارش دهد.

۹ – خریدار موظف است هنگام دریافت محصول کاملاً آن را بررسی و در صورت مشاهده مغایرت از قبول آن خودداری کند. فروشگاه مسئولیت مغایرت محصول را بعد از دریافت کالا توسط خریدار به عهده نمی گیرد.

١۰ – در صورتی که خریدار بدون دلیل موجه از قبول محصول ارسال شده خودداری کند و یا جهت دریافت محصول مراجعه نکند، موظف به پرداخت هزینه برگشت می باشد.