زیتون چی
زیتون چی

محصول زیتون یکی از تولیدات اصلی بخش كشاورزي جهت تامین روغن مورد نیاز كشور است. بر اساس آمار وزارت جهاد كشاورزي حدود ۳۵۳۴۱ هکتار از اراضی كشور زیر كشت زیتون بوده كه از این مقدار سطح زیر كشت، حدود ۱۴۳۱۴۳ تن محصول زیتون برداشت میشود
استان هاي زنجان با سطح زیر كشت ۱۳۴۱۳ هکتار و تولید سالانه ۳۵۴۴۶ تن و گیلان با ۳۱۱۲ هکتار و تولید سالانه ۱۵۱۱۳ تن زیتون از مهمترین مناطق تولید زیتون در كشور می باشند. پایین بودن عملکرد زیتون در كشور به عوامل متعددي از جمله نوع واریته، رعایت نکردن اصول صحیح عملیات باغبانی، مسائل خاک و آب و عوامل خسارتزا شامل آفات، بیماريهاي گیاهی و علف های هرز بستگی دارد كه متاسفانه ورود آفت قرنطینهاي مگس زیتون به كشور از سال ۱۳۸۳ و خسارت آن در مناطق مهم كشت و كار زیتون مزید براین علل شده است (جعفري و رضائی، ۱۳۸۳).


ما را در اینستاگرام دنبال کنید:    

zeytoonchi


مگس میوه زیتون آفتی با اهمیت اقتصادي بالا است (Daane & Johnson, 2010) كه در صورت عدم كنترل، میزان كاهش محصول زیتون ممکن است تا ۳۴ % در واریتههاي روغنی و تا ۱۴۴ % در واریته های كنسروي برسد(Broumas et al., 2002)

این آفت یك میزبانه و چند نسلی است كه به انواع زیتون اهلی و وحشی خسارت وارد می‌كند طول حشره كامل مگس زیتون چهار تا پنج میلیمتر، سر این حشره به رنگ زرد مایل به قرمز، كه در قسمت صورت كم‌رنگ‌تر است. سینه به رنگ زرد مایل به قرمز با پشت سیاه رنگ كه توسط چهار نوار خاكستري احاطه میشود. موهاي سطح بدن، زرد رنگ، پاها زرد مایل به قرمز، شکم به رنگ قهوهای بور است كه در حاشیه جانبی بندهای یك تا چهار آن دو لکه سیاه رنگ به اندازههاي متفاوت دیده میشود. بالهاي مگس میوه زیتون شفاف و دارای دو لکه كوچک در انتهای بال می باشد. حشرات ماده در انتهای شکم دارای تخمریز هستند ولی انتهاي شکم نرها گرد و مدور است.

تخم مگس میوه زیتون سفید رنگ، كشیده و در انتها دارای میکروپیل برآمده است. طول تخم، ۰٫۷ میلی متر و عرض آن ۰٫۲ میلی متر است.
لارو ها در حداکثر رشد به طول ۶-۷ میلی متر می رسند و رنگ آن ها سفید متمایل به زرد هستند. شفیره تخم مرغی به رنگ زرد تا قهوه ای و حدودا ۳٫۵ تا ۴٫۵ میلی متر طول دارد و بند های بدن لارو سن آخر روی شفیره مشخص است.


چکیده پی دی اف

مگس میوه زیتون آفت كلیدی زیتون دراغلب مناطق زیتونكاری جهان است. تغذیه لاروهاي آفت ازگوشت میوه علاوه بر خسارت مستقیم باعث افزایش اسیدیته و كاهش كیفیت روغن میشود. نتایج به دست آمده از اجراي پروژه‌های تحقیقاتی نشان داد كه آفت زمستان را عمدتاً به صورت حشرات كامل و به ندرت به صورت شفیره و لارو در زیتون كاري ها شمال كشور سپری كرده و ۳ تا ۴ نسل در سال ایجاد مینماید.
نصب ۱۴ عدد تله در هکتار با میانگین آلودگی ۱% در رقم كنسروی و ماری و ۵% در رقم روغنی، بهترین تراكم تله جهت كاهش میزان آلودگی بوده است. همچنین سه نوبت محلولپاشی با كائولین ۵% )یك هفته قبل از سخت شدن هسته میوه زیتون و تکرار به فاصله یك ماه( براي كاهش تخمریزی آفت و در صورت بالا بودن جمعیت طعمه مسمومپاشی محدود درختان زیتون)یك در میان و یا فقط در جهت جنوبی درختان( با تركیب حشره كش كم خطر و
براي كاهش خسارت توصیه میشود. شخم پاي درختان، هرس، (Bait spray) پروتئین هیدرلیزات مبارزه با آفت پسیل، شپشك سیاه زیتون، علف های هرز، آبیاری قطرهای، برداشت زود هنگام ارقام حساس وجمع آوری میوه های باقی مانده در باغ از دیگر روش های مدیریت تلفیقی آفت است.


عنوان:  دستور العمل فنی مدیریت تلفیقی مگس زیتون

نویسندگان: علی اکبر کیهانیان، محمدرضا عباسی مژدهی رئوف کلیایی،محمد ولی تقدسی و سعید قناد آموز

سال ۱۳۹۸

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور


دانلود پی دی اف  مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code