عنوان مقاله:  اثرات قلبي- عروقي زيتون، ميوه قرآني

نویسندگان:  حيدري محمدرضا*, نوروززاده رضا, معارفي غلامرضا

* دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه شاهد

چکیده:

سابقه و هدف: زيتون که نام آن 7 بار در قرآن آمده است. داراي خواص غذايي و دارويي مفيدي است که يکي از آن ها تاثير در پيشگيري از بروز بيماري هاي قلبي- عروقي است. به منظور بررسي زيتون از ديدگاه قرآن و احاديث و نقش آن در پيشگيري از بروز بيماري هاي قلبي- عروقي با توجه به يافته هاي طب نوين مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: اين مقاله نوعي مطالعه کتابخانه اي است. که در آن جمع آوري اطلاعات از طريق جستجو در مقالات و پايگاه هاي اطلاعاتي مختلف، محدود به زبان فارسي و انگليسي و بدون محدوديت زمان و با استفاده از کلمات کليدي زيتون، Olive، Mediterranean diet،Heart disease  و نيز ديدگاه قرآن، روايات و احاديث در مورد اثرات قلبي- عروقي مصرف ميوه زيتون اقدام شد.
نتيجه گيري: در قرآن و منابع ديني به اهميت مصرف زيتون اشارات فراواني شده است. و يافته هاي طب نوين نيز دلالت بر خواص متعدد آن، به خصوص پيشگيري در بروز بيماري هاي قلبي- عروقي دارد. بررسي تجربي، تاثير اين ميوه را در پيشگيري از بيماري هاي قلبي- عروقي متذکر مي شود.

كليد واژه: زيتون، روغن زيتون، پيشگيري، بيماري قلبي- عروقي

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code