عنوان مقاله: اثر نسبت آمونيوم به نيترات بر رشد و جذب نيتروژن و نسبت پتاسيم به سديم در دو رقم زيتون در شرايط شور

نویسندگان: بهبهاني مطلق فاطمه*, ربيعي ولي, طاهري مهدي, واعظي عليرضا, خادمي رحيم

آدرس: * دانشگاه زنجان، زنجان

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده:
به منظور بررسي برهمکنش شوري و نسبت آمونيوم به نيترات در نهال هاي زيتون ارقام زرد و آربکين آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار در گلخانه ايستگاه تحقيقات زيتون طارم زنجان انجام شد. در اين آزمايش چهار سطح شوري (0، 50، 100، 150 ميلي مولار کلريد سديم) و چهار نسبت مختلف آمونيوم به نيترات شامل :N0 محلول بدون آمونيوم+14 ميلي اکي والان بر ليتر نيترات؛ :N2 محلول حاوي 2 آمونيوم+12 ميلي اکي والان بر ليتر نيترات؛:N4 محلول حاوي 4 آمونيوم+10 ميلي اکي والان بر ليتر نيترات؛ :N6 محلول حاوي 6 آمونيوم+8 ميلي اکي والان نيترات بر روي نهال هاي يک ساله زيتون ارقام زرد و آربکين کاشته شده در بستر پرليت و شن به نسبت 1:1 استفاده گرديد. نتايج نشان داد كه افزايش شوري اثر معني داري بر کاهش سطح برگ، ميزان ماده خشک، رشد رويشي (ارتفاع نهال)، تغيير ارتفاع نهال و مقادير نيتروژن و نسبت پتاسيم به سديم و افزايش ريزش برگ داشت. در بررسي اثر نسبت هاي آمونيوم به نيترات مشاهده شد که افزايش آمونيوم در محلول غذايي با کاهش شاخص هاي رشد سال جاري و افزايش نسبت K:Na و متابوليسم نيتروژن در برگ، موجب کاهش جذب سديم و ريزش برگ شد. همچنين مشاهده شد که غلظت هاي بالاي شوري و آمونيوم تشديد کننده آثار منفي يکديگر بودند.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code