عنوان مقاله: ارزيابي پتانسيل آب درياي خزر به منظور استفاده در نهالستان هاي جنگلي شمال کشور (مطالعه موردي: داغداغان، زبان گنجشک, کاج سياه, گلابي وحشي, زيتون, بلوط و اکاليپتوس)

نویسندگان: زرافشار مهرداد*, ستاريان علي, ناصري بهرام, اسفندياري بنت الهدي, اشکاوند پيمان

آدرس: * گروه جنگلداري، دانشکده منابع طبيعي نور، دانشگاه تربيت مدرس

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:    

zeytoonchi


 

چکیده:
اکثر گونه هاي زراعي و باغي به آب لب شور درياي خزر حساس هستند ولي در تحقيق حاضر نهال هاي برخي گونه هاي جنگلي از قبيل داغداغان، زبان گنجشک، کاج سياه، گلابي وحشي، زيتون، بلوط و اکاليپتوس به مدت 2 ماه با آب درياي خزر در اواسط تابستان مورد آبياري قرار گرفت تا پتانسيل آب درياي خزر به منظور استفاده در نهالستان هاي جنگلي مورد ارزيابي قرار گيرد. تخصيص بيوماس بعنوان معيار مورد توجه قرار گرفت. نتايج نشان داد که بيوماس کل در گونه داغداغان پس از دوره آبياري حدود 12% کاهش يافت در حالي که تغيير قابل ملاحظه و معني داري در ساير گونه ها مشاهده نشد. در نهايت مي توان اذعان داشت که در مواقع ضروري و بحران کم آبي استفاده از آب درياي خزر در نهالستان هاي شمال کشور و حداقل در مورد گونه هاي آزمون شده قابل استفاده است.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code