عنوان مقاله: استخراج و مقايسه ميزان اولئوروپين از برگ و ميوه گياه زيتون .Olea europaea L در سه استان گيلان، تهران و فارس

نویسندگان: جايمند كامكار*, رضايي محمدباقر, نجفي آشتياني اكبر, گلي پور مصطفي

آدرس: * موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور، تهران، ايران

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده:
تركيب هاي فنلي در ميوه زيتون از عوامل مهم ارزيابي كيفيت روغن زيتون تصفيه نشده است. اولئوروپين به عنوان يک تركيب مهم دارويي گياه زيتون داراي اثر آنتي اكسيداني و ضد ويروسي است. در اين تحقيق به منظور بررسي ميزان تركيب اولئوروپين، برگ و ميوه گياه زيتون گونه (Olea europaea L.) از سه استان گيلان، تهران و فارس جمع آوري، نسبت به استخراج اولئوروپين با متانول و تعيين ميزان آن توسط دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (HPLC) اقدام گرديد. ميزان تركيب اولئوروپين در نمونه برگ سه استان گيلان، تهران و فارس به ترتيب با 39217، 33665 و ppm 31311 در برگ زيتون (بهمن ماه) و در نمونه هاي ميوه به ترتيب 35328، 29740 و 21563 ppm(تيرماه) محاسبه گرديد. اين مقادير نشان دهنده تغيير در ميزان اين تركيب در نمونه ها مي باشد كه به ترتيب، نمونه گيلان از بيشترين ميزان اولئوروپين سپس تهران و در نهايت فارس از كمترين ميزان برخوردار است.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code