عنوان مقاله: بررسي اثر كاربرد همزمان اسيد بوريك، پراكسيد هيدروژن و تيامين با ايندول بوتيريك اسيد بر ريشه زايي قلمه هاي زيتون “رقم رشيد”

نویسندگان: صادقي حسين*, رجب زاده كمال

آدرس: * دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده:
اين تحقيق به منظور بررسي كاربرد همزمان پراكسيد هيدروژن (H2O2) ، اسيد بوريك (H3BO3)و تيامين (ويتامين ب 1) در افزايندگي و يا كاهندگي تاثير ايندول بوتيريك اسيد (IBA) در ريشه زايي قلمه هاي زيتون “رقم رشيد” در پاييز 1387 و بهار 1388 انجام پذيرفت. در اين بررسي از آزمايش فاكتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با 3 تكرار و 5 قلمه در هر تكرار استفاده گرديد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه افزودن هر كدام از اين تركيبات مجزا و يا با يكديگر به IBA موجب افزايش شاخص هاي ريشه زايي مانند درصد ريشه دهي قلمه ها، تعداد و ميانگين طول ريشه ها گرديدند. افزودن تيامين، اسيد بوريك و پراكسيد هيدروژن به IBA به ترتيب موجب افزايش ريشه دهي قلمه ها به ميزان 6 ، 16 و 20 درصد شده اند. افزودن دو به دو آنها به IBA نيز ريشه دهي قلمه ها را افزايش داده است. كاربرد توام اين مواد نسبت به IBA تنها، ريشه زايي قلمه ها را تا دو برابر افزايش داد. همچنين نتايج حاكي از آنست كه كاربرد مواد شيميايي مذكور، شاخص هاي ريشه زايي قلمه ها را در پاييز نسبت به بهار بيشتر افزايش داده است.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code