عنوان مقاله: بررسي اثر هيپوگليسمي عصاره الكلي برگ زيتون (.Olea europaea L) در موش هاي صحرايي نر بالغ سالم و ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين

نویسندگان: عيدي اكرم*, عيدي مريم, عريان شهربانو, فلاحيان فتح اله, درزي درونكلا رويا*

آدرس: * تهران، بالاتر از ميدان پونك، به طرف حصارك، گروه زيست شناسي، واحد علوم و تحقيقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامي


ما را در اینستاگرام دنبال کنید:    

zeytoonchi


چکیده: برگ گياه زيتون (Olea europaea L.) را در طب سنتي به عنوان داروي ضدفشار خون، مدر، آنتي اكسيدان، ضدباكتري، ضدآترواسكلروزيس استفاده مي نمايند. در تحقيق حاضر تاثير عصاره الكلي گياه زيتون بر ميزان قند و انسولين سرم در موش هاي صحرايي نر بالغ سالم و ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحقيق گوياي آن است كه ميزان گلوكز سرم حيوانات ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين به صورت معني داري در مقايسه با حيوانات سالم افزايش مي يابد و تيمار خوراكي عصاره الكلي برگ زيتون سبب كاهش معني‌داري در ميزان گلوكز سرم حيوانات ديابتي مي گردد و اين كاهش بسيار موثرتر از داروي گلي بن كلاميد مي باشد. عصاره الكلي برگ زيتون تاثير معني داري را در ميزان گلوكز سرم حيوانات سالم ايجاد نمي كند. نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد كه ميزان انسولين سرم حيوانات ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين به صورت معني داري در مقايسه با حيوانات سالم كاهش مي يابد و تيمار خوراكي عصاره الكلي برگ زيتون سبب افزايش معني داري در ميزان انسولين سرم حيوانات ديابتي مي گردد و اين افزايش موثرتر از داروي گلي بن كلاميد مي باشد. عصاره الكلي برگ زيتون تاثير معني داري را در ميزان انسولين سرم حيوانات سالم ايجاد نمي كند. بر اساس نتايج تحقيق حاضر به دليل در دسترس بودن و تاثير عميق اين گياه بر پايين آوردن قند خون، در درمان ديابت توصيه مي گردد.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code