عنوان مقاله: بررسي ميزان ترکيبات فنولي و توکوفرولي در تعدادي از روغنهاي زيتون تجاري ايراني با استفاده از کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا

نویسندگان: فهيم دانش مريم*, قوامي مهرداد, حمصي سيداميرهومن, آبرومند پرويز

آدرس: * دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهريار- شهر قدس

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:    

zeytoonchi


 

چکیده:
روغن هاي زيتون بكر حاوي مقادير زيادي تركيبات فنلي و توکوفرولي مي باشند كه بر روي طعم و پايداري آن تاثير بسزايي دارند و به همين دليل در مقابل اكسيداسيون نسبت به روغن هاي تصفيه شده مقاوم تر هستند. همچنين توکوفرولها از تركيبات مهم و حائز اهميت روغن زيتون مي باشند كه خاصيت آنتي اكسيداني و ويتاميني داشته که علاوه بر افزايش مقاومت و پايداري روغن داراي فوائد بيولوژيكي مانند كنترل راديكالهاي آزاد مي باشند.
با توجه به اهميت اين دو ترکيب، در هفت نمونه روغن زيتون تجاري ايراني بطور تصادفي از مراكز خريد جمع آوري شدند و مقدار و اجزا تركيبات فنولي و توكوفرولي با دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج بدست آمده نشان داد كه ميزان تركيبات فنولي روغنهاي زيتون ايراني مورد آزمون بسيار ناچيز ميباشد و در گروه روغنهاي زيتون با ميزان پلي فنل كم قرار مي گيرند كه با توجه به اينكه آزمونهاي تاييد خلوص نمونه ها انجام نشده است، مي تواند ناشي از زمان و درجه حرارت بالاي مرحله مالاكساژ، نحوه استخراج و نوع واريته زيتون باشد.
همچنين ميزان تركيبات توكوفرولي نيز كم بود كه مي تواند به علت اعمال فرايند تصفيه شديد در روغنهاي زيتون ايراني و عدم کاربرد بسته بندي مناسب در روغنهاي زيتون ايراني باشد.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code