عنوان مقاله: تاثير سطوح مختلف غذايي تفاله زيتون در رشد، ترکيب لاشه و ارزيابي حسي ماهي قزل آلاي رنگين کمان پرورشي (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان: خوش خلق مجيدرضا*, علاف نويريان حميد, موسي پورشاجاني مجيد, محمدي برسري محمد, عزيزي محمدسعيد

آدرس: * دانشگاه گيلان، دانشکده منابع طبيعي، گروه شيلات، صومعه سرا، ايران

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده:
اين تحقيق به منظور بررسي تاثير ضايعات حاصل از روغن کشي ميوه زيتون در رشد و ارزيابي حسي ماهي قزل آلاي رنگين کمان انجام پذيرفت. 4 جيره غذايي شامل 1 جيره شاهد (بدون تفاله زيتون) و 3 جيره حاوي 5، 10 و 15 درصد تفاله خشک و الک شده زيتون فرموله به ماهيان در 3 تکرار تغذيه شد. ماهيان با وزن متوسط 5±71.3 گرم، به طور تصادفي، در مخازن بتوني گرد با قطر 3 متر و ارتفاع 1 متر توزيع شدند. آب رودخانه با سرعت حدود L/S1 داخل استخرها در جريان بود، دما و pH آب به ترتيب طي دوره پرورش 3±10 درجه سانتي گراد و 6.7-8.1 بود. ماهي ها بر اساس 1-1.5 درصد وزن بدن طي 3 نوبت در روز (8، 12 و 18)، به طور دستي، تغذيه شدند. بررسي فاکتورهاي وزن نهايي، درصد افزايش وزن، نرخ رشد ويژه، ضريب وضعيت، ضريب تبديل غذايي، شاخص کبدي و آناليز لاشه نشان داد که به طور کل تا 5 درصد جيره مي تواند با تفاله زيتون الک شده جايگزين شود. رشد، راندمان تغذيه اي و ترکيب لاشه ضعيف مربوط به تيمار با سطح 15 درصد تفاله زيتون بود که نسبت به ساير تيمارها اختلاف آماري بارزي را نشان مي داد (P>0.05). نتايج ارزيابي حسي نيز نشان داد که افزودن تفاله زيتون در رنگ ماهي بي تاثير است (P>0.05)، ولي در بو و مزه ماهي تاثير مثبت دارد و در مقايسه با تيمار شاهد باعث خوش خوراکي بيشتر ماهي شده است(P<0.05) . به طور کلي، مي توان اظهار داشت که 5 درصد تفاله زيتون در تغذيه ماهي قزل آلاي رنگين کمان مفيد است.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code