زیتون چی
تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی 170,000 تومان

  زیتون خارجی درشت

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  فروش مستقیم زیتون طارم

  6 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  روغن زیتون خالص

  9 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 21,500 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  زیتون دشتی

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  روغن زیتون دشتی

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 75,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 70,000 تومان

  روغن زیتون اصل طارم

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 14,000 تومان

  زیتون درجه ۱ طارم

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 15,000 تومان

  فروش کلی زیتون

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 16,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  زیتون طارم

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 80,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 190,000 تومان

  زیتون درجه یک طارم

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 79,000 تومان

  روغن زیتون فرابکر

  2 سال قبل