زیتون چی
تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی 9,900 تومان

  زیتون شکسته

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 60,000 تومان

  روغن زیتون

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 13,200 تومان

  زیتون کنسروی مانزانیلا

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 60,000 تومان

  روغن زیتون

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 11,000 تومان

  زیتون شکسته

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 11,000 تومان

  زیتون شکسته

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 6,000 تومان

  زیتون سیاه

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 12,000 تومان

  زیتون شکسته درشت

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 13,200 تومان

  زیتون بی هسته متوسط

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 14,300 تومان

  زیتون بی هسته درشت

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 15,000 تومان

  زیتون بی هسته درشت

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 10,000 تومان

  سیر ترشی

  2 سال قبل