اجاره سوله

توضیحات آگهی

اجاره سوله ۳۰۰ متر یا درصدی بصورت فرآوری زیتون.شهرک صنعتی آب بر

ما در شبکه های اجتماعی