توضیحات آگهی

شركت قند مینو فسا (از شرکتهای زیرمجموعه گروه صنعتی مینو) در نظر دارد بالغ بر 100 تن زیتون سردرختی عمدتاً از ارقام زرد و شنگه را از طریق مزایده به صورت یکجا به فروش برساند. شایان ذکر است چیدن و حمل محصول به عهده برنده مزایده می باشد.
متقاضيان مي توانند جهت بازدید و دريافت فرم های مربوطه از روز شنبه مورخ 07/05/1402 لغايت 21/05/1402 از ساعت 9 لغايت 15 (به غير از روزهاي تعطيل) به آدرس كارخانه واقع در استان فارس – شهرستان فسا ، انتهای بلوار مدرس مراجعه نمايند.
شماره های تماس : 53359194 -071
آقای غیاثی 09173310030
آقای مهندس زارعی 09171333362

ما در شبکه های اجتماعی