توضیحات آگهی

لیست محصولات غذایی پارسیکام
ترشی مخلوط ۱۰/۰۰۰
ترشی مخلوط گوجه ای ۱۳/۰۰۰
ترشی مخلوط ریز ۱۴/۰۰۰
ترشی مخلوط کرفس ۱۰/۰۰۰
ترشی هفت بیجار ۱۲/۰۰۰
ترشی اهوازی ۱۵/۰۰۰
ترشی گل کلم هویج ۱۰/۰۰۰
ترشی گل کلم ۱۰/۰۰۰
ترشی لیته معمولی ۱۰/۰۰۰
ترشی لیته بندری۱۱/۰۰۰
ترشی بادمجان شکم پر ۱۵/۰۰۰
ترشی کلم قرمز ۸/۰۰۰
ترشی بلغاری ۵۰/۰۰۰
ترشی پیتزایی ۵۰/۰۰۰
ترشی اسپانیایی ۵۰/۰۰۰
رب گوجه فرنگی ۴۰/۰۰۰
باقلا سبز پاک شده ۸۰/۰۰۰
نخود فرنگی پاک شده ۷۰/۰۰۰
خیارشور پارسیکام ۲۰/۰۰۰
*قیمت‌ها به تومان میباشد
*ترشی به صورت پت ۱۰ کیلویی میباشد.
* قیمت‌ها به نرخ سال قبل و تا پایان خرداد ماه میباشد.

ما در شبکه های اجتماعی