زیتون چی
تماس بگیرید
شماره آگهی: 6745
زیتون چی
خریدار فرآورده های زیتون

توضیحات آگهی

نیازمند زیتون کنسروی
سایز بندی
پت شده
شیرینک شده
بصورت قراردادی
خرید برای سازمان تجارت میباشد.
لطفا شرایط همکاری پیامک شود
در صورت تایید نمونه گرفته شده و قرارداد بسته میشود.
قراردادها رسمی دفترخانه میباشد و با ضمانت سند بانکی

ما در شبکه های اجتماعی