خرید خط روغن کشی  و دستگاه هسته گیری زیتون

توضیحات آگهی

دستگاه روغن کشی زیتون و هسته گیری خریدارم ولی ظرفیتش کم و قیمت پایین و اگر اقساطی هم باشه خریدارم

ما در شبکه های اجتماعی