خریدار زیتون کنسروی

توضیحات آگهی

زیتون کنسروی میخوام
از لحاظ رنگ یکدست و با کیفیت باشه

ما در شبکه های اجتماعی