توضیحات آگهی

دستگاه هسته گیر دستی زیتون

به صورت تک کاربر و دو کاربر با کیفیت و با دوام

ما در شبکه های اجتماعی