توضیحات آگهی

رب دبه ای کشدار شرکتی در طعم های ترش و ملس وشیرین
موجود میباشد فروش فقط در تعداد حداقل ۲۵دبه
بسیار خوشمزه و با ظاهر عالی

ما در شبکه های اجتماعی