توضیحات آگهی

روغن زیتون اصل رودبار
به هر مقدار که بخواید موجوده
با ضمانت اصالت
برگه آزمایش خالص بودن
به سراسر ایران ارسال داریم

ما در شبکه های اجتماعی