روغن زیتون اصل طارم

توضیحات آگهی

روغن اصل و بدونه ذره ای ناخالصی
قیمت مناسب در منطقه
بسته بندی شده درجه یک
قیمت عالی در فروش عمده

ما در شبکه های اجتماعی