روغن زیتون تازه طارم

توضیحات آگهی

روغن زیتون درب کارخانه زیر شیر خیال راحت –ارسال به تمام نقاط کشور–(زیتون جلوی چشم تو دستگاه ریخته میشه روغن گیری انجام میشه) به صورت کلی وجزئی -یک روز قبل تماس بگیرید تا زیتون آماده بشه برای روغن گیری

ما در شبکه های اجتماعی