توضیحات آگهی

روغن زیتون به شرط تضمین برگشت محصول ۱۸۰۰۰۰
زیتون کنسروی سایز درشت پت ۷ کیلویی ۵۵۰۰۰

ما در شبکه های اجتماعی