روغن زیتون بکر

توضیحات آگهی

فروش ۲۰۰ کیلوگرم روغن زیتون بکر بکر قیمت هر کیلو ۸۵۰۰۰ تومان
استان کرمان شهرستان رابر مزرعه زیتون مهندس کریمی

ما در شبکه های اجتماعی