روغن زیتون بی بو

توضیحات آگهی

این روغن زیتون با رنگ عالی و کم بو میباشد که فقط یکبار تصفیه شده است .

ما در شبکه های اجتماعی