زرده زیتون کنسروی _زرده زیتون شکسته

توضیحات آگهی

یه دست زرده پاک شده و تر تمیز

ما در شبکه های اجتماعی