زيتون بی همتا پیرمحمدی

توضیحات آگهی

باسلام زیتون کنسروی
هسته دار
بی هسته
شینگن
شکسته
روغن زیتون اصل وبا کیفیت
فروش بصورت کلی جزعی بشرط آزمایش
وتحویل درمحل وتحویل روغن درکارخانه

ما در شبکه های اجتماعی