زيتون کنسروی وشکسته

توضیحات آگهی

باسلام زیتون بی همتا
کنسروی
شکسته
بی هسته

ما در شبکه های اجتماعی