زيتون کنسروی 10تن

توضیحات آگهی

زيتون امساله طارم سایز درشت و یک رنگ باطعم عالی

ما در شبکه های اجتماعی