توضیحات آگهی

ابزاری متفاوت ،زیتونچین و شنکش، کیفیت عالی،داری مواد نگهدارنده در برابر نور خورشید و فشار،قابل نصب دسته کوتاه و بلند بابرند اعتداد صنعت

ما در شبکه های اجتماعی