زیتون آلیو طارم

توضیحات آگهی

محصول باغات خودمان در طارم و فراوری شده توسط خودمان است دارای طعمی خوشمزه و کیفیتی فوقالعاده و به دو صورت کلی و جزیی ارائه میشود

ما در شبکه های اجتماعی