توضیحات آگهی

زیتون بسته بندی ۷۰۰ گرمی،در دونوع با هسته و بدون هسته،هر کارتن حاوی ۲۵،عدد،بنا به درخواست و تعداد سفارشات آفرهای خاص و ویژه ای مطلوب خریداران ارائه خواهیم داد…

ما در شبکه های اجتماعی