توضیحات آگهی

انواع زیتون درجه یک دشتی _ زیتون دوبل سوپر ویژه – زیتون سوپر ویژه – زیتون بادامی _ زیتون ممتاز
با مناسبترین قیمت در بازار

ما در شبکه های اجتماعی