زیتون درهم طارم

توضیحات آگهی

زیتون درهم طارم بار عالی کیلویی ۵۲ تومن ۶۰۰ کیلو فروش یکجا طارم سفلی روستای کلج

ما در شبکه های اجتماعی