زیتون دُرُشت

توضیحات آگهی

زیتون کنسروی درجه یک
دُرُشت ترین سایز زیتون ایرانی

ما در شبکه های اجتماعی