توضیحات آگهی

با کیفیت عالی ۲/۵ کیلو خالص آبکش اسلایس سیاه
بدونه لیبل

ما در شبکه های اجتماعی