زیتون شور درجه یک

توضیحات آگهی

فروش عمده زیتون در ارقام مختلف
فیشمی
کازرونی
کنسروالیا
شیرازی
زرد زیتون
دزفولی

ما در شبکه های اجتماعی