توضیحات آگهی

زیتون شور آماده خوردن امساله
درجه ۱ درشت
کیفیت عالی
از بهترین باغات ارگانیک رودبار

ما در شبکه های اجتماعی