زیتون شور

توضیحات آگهی

زیتون شور آماده بهره برداری
درجه یک
کیفیت عالی
از ارقام ممتاز
کنسروالیا و کبکی
شیشه خور عالی

ما در شبکه های اجتماعی