زیتون شور

توضیحات آگهی

تقریبا ۶۰۰ کیلو زیتون شور بفروش میرسد

ما در شبکه های اجتماعی