زیتون شور

توضیحات آگهی

10تن زیتون درهم امساله
کیفیت عالی
بیشترین درصدش سوپر ویژه و ویژه است

ما در شبکه های اجتماعی